Velkommen

 

InTransit


Annika Ostwald og Line Strøm startet InTransit dansekompani i 2005 og dette feire de i år med en markering i Trondheim. InTransit er et Trondheim basert samtidsdans kompani. Annika og Line møttes i London der

de begge gikk på Laban danseskole.


InTransit har de siste 5 årene jobbet med ulike prosjekt. For InTransit har det å samarbeide med musikere vært et spennende komponent og en viktig del av kompaniets utvikling. Samarbeidet med musikere i prosessen av et stykke og under selve forestillingen har bidratt til å forsterke InTransits kunstneriske uttrykk.